Galerías

Pasillo copiaA Asociación facilita aos seus membros o uso e disfrute dos recursos e instalacións culturais, recreativas e deportivas do Seminario Menor. Do mesmo modo xestiona, cataloga e conserva os arquivos, fondos históricos e documentais do mesmo, colaborando tamén na súa ampliación e difusión.