Promoción 1992-1993

Rafael Suárez Lema alumno da Promoción de COU de 1992/1993, xunto con algúns dos seus compañerios, está organizando unha xuntanza. Para contactar podes enviar un correo a info@rslabogados.com.